Pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus

 

Pimeda aja koolitus läbitakse juhi esmaõppe algastme koolituse 2. või 3. mooduli sees. Kui esmaõppe algaste läbiti ajal, mil pole looduslikku pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida simulaatoril (Õnneleid Liikluskooli koostööpartneri juures). Aine läbimise eeltingimuseks on, et läbitud on teooriaõppe 1. mooduli ja sõiduõppe 2. mooduli õppeained. Riiklikus õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 1 teooritunnile (praktikum) ja 1 sõidutunnile. Teooriaõppe- ja õppesõidutunni pikkus on 45 minutit.