Lõppastme koolitus

Juhi esmaõppe lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasiarendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluse tingimustes. Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud.

Juhi esmaõppe lõppastme koolituse eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine. Lõppastme koolituse peab esmaõppe lõppastme raames läbima B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu.

Lõppastme koolitus koosneb teooria- ja sõiduõppest ning selle minimaalne maht on toodud järgnevas tabelis.

 

Lõppastme koolitus

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid   arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes

3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid   arvestava sõiduviisi süvendamine

1

Libedasõidu riskivältimise praktikum

1

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

1

Kokku lõppastme koolituses

4

Kokku lõppastme koolituses

2

Lõppastme libedasõidu riskivältimise praktikum ja harjutused viiakse läbi Õnneleid Liikluskooli koostööpartneri juures, kes haldab muuks liikluseks suletud libedasõidu õppeväljakut, mille vastavuse kohta kehtestatud nõuetele on Maanteeamet väljastanud hinnangu. Koolitus toimub koostööpartneri õppekava alusel vastavalt koostöölepingule.