Helkurkoolitused

Helkurkoolituse pakkumine Tartu linna lasteaedadele

 • Koolitus toetab Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas valdkonda Mina ja keskkond.
 • Koolituse ajaline kestus on 35 minutit praktilised tegevused välitingimustes pimeda ajal.
 • Koolitus on mõeldud Tartu linna koolieelsete lasteasutuste lastele vanuses alates 5. eluaastast. Grupi soovitatav maksimaalne suurus kuni 24 last ja nende õpetajad.
 • Koolituse eesmärk:
 • Kinnistada laste varasemad teadmised helkuritest ja helkuri kasutamise vajalikkusest.
 • Anda edasi uusi teadmisi erinevatest helkuritest ja nende kasutamise võimalustest.
 • Laste uute- ja varasemate teadmiste sidumine reaalses keskkonnas ehk õuesõppena.
 • Koolitus toimub välitingimustes, lasteaia territooriumil õuesõppena. Lasteaedades, millel puudub territooriumile sõidukiga juurdepääs, toimub koolitus sisetingimustes.
 • Koolituse käigus toimuvate praktiliste tegevuste käigus kaardistatakse laste varasemad teadmised ja seotakse need uute teadmistega. Arutleme koos, millised võiks olla parimad helkurid ja vastupidi. Kogu tegevus tugineb aktiivõppe meetoditel                         . Välitingimustes demonstreerime lastele juhi nähtavuse ulatust pimeda ajal. Selleks kasutame sisselülitatud tuledega autot, jalgratast, taskulampe, „Musta nukku“, erinevaid helkureid ja helkurveste. Selgitame välja vähima teepikkuse, mille puhul sõidukijuht enam helkurita inimest ülekäigurajal ei märka. Kordame üle sõiduteeületamise reeglid. Jalutame korda mööda lastega sellele distantsile ja palume hinnata, mida nad näevad jalakäijana, palume võrrelda kogetut. Samuti teeme katse ebakvaliteetsete helkurite väljaselgitamiseks. Õpime, millised helkurid peavad olema laste jalgrattal ja miks just sellised.
 • Koolituse tulemusena eeldame, et lastele lisandub uus isiklik kogemus helkuritega ja pimeda aja tõttu vähenenud nähtavusulatusega seonduvalt. Lapsed oskavad anda hinnangu helkuri ja helkurvesti kvaliteedile. Lapsed ja nende vanemad on rohkem motiveeritud kandma helkureid oma riietel.
 • Kogu koolituse vältel on tungivalt soovitatav lasteasutuse õpetajate ja lastevanemate kaasalöömine praktilistes tegevustes, sest nemad kannavad sõnumit edasi ka siis, kui koolitus on lõppenud.
 • Tagasiside saamiseks toimub koolituse lõpus ühine arutelu, mis ühtlasi kinnistab lastele nende uusi teadmisi.
 • Koolituse läbiviijad on:
 • Toivo Õnneleid - lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala cum laude; pikaajaline kogemus mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana autokoolis, erinevate liiklusohutusele suunatud koolituste läbiviija, jalgrattajuhi õpetaja.
 • Jana Õnneleid – lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala; pikaajaline kogemus üldhariduskoolis pedagoogina ja mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana autokoolis, erinevate liiklusohutusele suunatud koolituste läbiviija, jalgrattajuhi õpetaja, Tallinna Ülikooli Andragoogika eriala magistrant.
 • Karlis Õnneleid - Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala 2.kursuse tudeng.
 • Ühe koolituse maksumus 75€.