Helkurkoolitused

Helkurkoolituse pakkumine Tartu linna lasteaedadele

  1. Koolitus toetab Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas valdkonda Mina ja keskkond.
  2. Koolituse ajaline kestus on 35 minutit praktilised tegevused siseruumides ja 25 minutit praktilised tegevused välitingimustes pimeda ajal.
  3. Koolitus on mõeldud Tartu linna koolieelsete lasteasutuste lastele vanuses alates 5. eluaastast. Grupi soovitatav maksimaalne suurus kuni 24 last ja nende õpetajad.
  4.  Siseruumides toimuvate praktiliste tegevuste käigus kaardistatakse laste varasemad teadmised ja seotakse need uute teadmistega. Arutleme koos, millised võiks olla parimad helkurid ja vastupidi. Kogu tegevus tugineb aktiivõppe meetoditel, mida täiustatakse käeliste tegevustega, liikumismängudega ning eakohaste ja teemakohaste laulumängudega.
  5. Välitingimustes demonstreerime lastele juhi nähtavuse ulatust pimeda ajal. Selleks kasutame sisselülitatud tuledega autot, taskulampe, „Musta nukku“, helkureid ja helkurveste. Selgitame välja vähima teepikkuse, mille puhul sõidukijuht enam helkurita inimest ei märka. Jalutame korda mööda lastega sellele distantsile ja palume hinnata, mida nad näevad jalakäijana, palume võrrelda kogetut. Samuti teeme katse ebakvaliteetsete helkurite väljaselgitamiseks.
  6. Koolituse tulemusena eeldame, et lastele lisandub uus isiklik kogemus helkuritega ja pimeda aja tõttu vähenenud nähtavusulatusega seonduvalt. Lapsed oskavad anda hinnangu helkuri ja helkurvesti kvaliteedile. Lapsed ja nende vanemad on rohkem motiveeritud kandma helkureid oma riietel.
  7. Kogu koolituse vältel on tungivalt soovitatav lasteasutuse õpetajate ja lastevanemate kaasalöömine praktilistes tegevustes, sest nemad kannavad sõnumit edasi ka siis, kui koolitus on lõppenud.
  8. Tagasiside saamiseks toimub koolituse lõpus ühine arutelu, mis ühtlasi kinnistab lastele nende uusi teadmisi.
  9. Ühe koolituse maksumus Tartu lasteaiale on 70 €.