Kursuste sisu

Mitte lihtsalt tavaline autokool

Õnneleid Liikluskooli koolitajad on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži liiklusohutuse eriala taustaga. Meie tegevused hõlmavad kõike, mis on seotud liiklus- ja liiklusohutuse alaste koolitustega. See annab meile avarama vaate, kuidas koolitada vastutustundlikku ja toimetulevat juhti. Me anname endast parima, et luua õpikeskkond, milles õppija ennast mugavalt ja turvaliselt tunneb.

Kursustega saad tutvuda siin: B-kategooria, A-kategooria, A2-kategooria ja AM-kategooria

Õnneleid liikluskooli koolitajad on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži liiklusohutuse eriala taustaga. Meie tegevused hõlmavad kõike, mis on liiklusega ja liiklusohutusega seotud – me ei ole pelgalt sõiduinstruktorid vaid oleme kõrgema haridusega kutsestandardi 6. taseme liiklusõpetajad.

Kursustega saad tutvuda siin: B-kategooria, A-kategooria, A1- ja A2-kategooria ja AM-kategooria

Registreeru juba täna

Registreerumiseks täida palun see vorm

B-kategooria

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 29 teooriatunnile (sisaldab ka kooli liiklusteooria eksamit) ja 30 sõidutunnile (sisaldab algastme libedasõidu harjutuste sooritamist libedarajal). Juhi esmaõppe algastme koolituskursuse käigus peab õpilane läbima esmaabikoolituse.

Juhi koolitus lõpeb Õnneleid Liikluskooli õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel. Õpiväljundite saavutamise tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada liiklusteooria kursuse lõpus kooli liiklusteooria eksam. Õpilase soovil edastab liikluskool andmed Transpordiametile ning õppijal on võimalus registreeruda riiklikule teooriaeksamile.

Pärast algastme koolituse, sealhulgas libedasõidu koolituse ja esmaabi koolituse läbimist, väljastab Õnneleid Liikluskool õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse registreeruda Transpordiametis riiklikule teooria- ja sõidueksamile.

Õpilane võib oma sõiduoskuste parandamiseks ja kogemuste hankimiseks kasutada täiendavalt juhendajat, kes omab vastavat juhendaja tunnistust. Juhendajaga sõitmist saab alustada pärast kohustuslike sõidutundide läbimist (minimaalselt 2 sõidutundi) ja sellekohast kinnitust õpilase õpingukaardil. Õpingukaart antakse juhendajale pärast konsulteerimist Õnneleid Liikluskooli õpetajaga, et saaks seada ühised eesmärgid õpilase õpetamisel. Juhendajaga läbitud sõidutunde ei arvestata kohustuslike sõidutundide hulka.

B-kategooria õppekava

Õnneleid Liikluskooli õppija hindamise juhend

Õnneleid Liikluskooli õppetööeeskiri

A-kategooria

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria, A1-alamkategooria või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

  • A1-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana;
  • A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
  • A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.
  • Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

A – kategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast. Sisepõlemismootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks (nt: B, C, D) või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 20 aastaselt

A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20 aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes sõidueksami II järk (see tähendab sõit liikluses). Astmelisel (A2-lt A-le) üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 24 aastaselt

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saab taotleda isik, kellel on juhiluba (NB! Mitte esmane juhiluba) mis tahes kategooria auto juhtimiseks. A-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus  ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse õppemaht, mis tuleb autokoolis läbida, on 10 tundi teooriat ning 10 tundi sõiduõpet.

A, A1 ja A2 kategooria täiendusõppe õppekava

A1 ja A2 alamkategooria esmaõppe õppekava

A-kategooria

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria, A1-alamkategooria või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

  • A1-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana;
  • A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
  • A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.
  • Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

A – kategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast. Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks (nt: B, C, D) või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 20 aastaselt

A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20 aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes sõidueksami II järk (see tähendab sõit liikluses). Astmelisel (A2-lt A-le) üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 24 aastaselt

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saab taotleda isik, kellel on juhiluba (NB! Mitte esmane juhiluba) mis tahes kategooria auto juhtimiseks. A-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus  ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse õppemaht, mis tuleb autokoolis läbida, on 10 tundi teooriat ning 10 tundi sõiduõpet.

A, A1 ja A2 kategooria täiendusõppe õppekava

A1 ja A2 alamakategooria esmaõppe õppekava

A1 – alamkategooria

Mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 cm³ ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta

A1 -alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Koolituskursusele võetakse õppima A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes õppetöö alustamisel on vähemalt 15,5 aastat vana. A1-alamkategooria mootorsõiduki juhi esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt neli nädalat.

A2 – alamkategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega vähemalt 20 kW, kuid mitte üle 35 kW, ning võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg. Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 400 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 18 aastat, kursusele võib registreeruda 17,5 aastaselt. A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib taotleda ka isik, kellel on esmane juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimiseks või kellel on A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

A2-alamkategooria taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus (esmaõppel 28 tundi teooriat ja 12 tundi sõiduõpet, täiendusõppel 10 tundi teooriat ja 10 tundi sõiduõpet) ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse pikkus esmaõppel on vähemalt neli nädalat.

Turvanõuded A- , A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki õppesõidul

Õppesõidul peab õpilasel seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest ja turvariietus. Valgustpeegeldava vesti seljaosal peab olema õppesõidu tunnusmärk. Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinnised hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindad ja vähemalt põlve-, õla- ning küünarliigesekaitsmed.

Kõigile Õnneleid Liikluskooli õpilastele antakse soovi korral kogu mototurvavarustuse komplekt õppeperioodi jooksul tasuta kasutamiseks.

JUHI TÄIENDUSÕPE
Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 10 teooriatunnile ja 10 sõidutunnile. Selles mahus antavas õppes peavad A-kategooria ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi mootorratta juhi ettevalmistamisel võrreldes B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisega.

JUHI TÄIENDUSÕPPE KOOLITUSE LÕPETAMINE
Juhi täiendusõppe koolitus lõpeb Õnneleid Liikluskooli õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel, mille tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada liiklusteooria test ja vajadusel kontrollsõit. Pärast täiendusõppe koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse.

AM-kategooria

Õnneleid Liikluskoolis saab õppida vaid kaherattalise mopeedi juhiks!

Kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25 km/h, kuid mitte üle 45 km/h ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm³ või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kW, kuid ei ületa 4 kW.

Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kaherattalise mopeediga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära koodiga 79.01. Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kerge neljarattalise sõidukiga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära koodiga 79.02.

TURVANÕUDED AM-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI ÕPPESÕIDUL

Mopeedijuht peab kasutama sobiva suurusega motokiivrit ning turvariietust ja -varustust (kinnised hüppeliigesekaitsega jalanõud, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed või mootorratturitele mõeldud ja nõuetele vastav turvariietus).

Kõigile Õnneleid Liikluskooli õpilastele antakse soovi korral kogu mototurvavarustuse komplekt õppeperioodi jooksul tasuta kasutamiseks.

AM-KATEGOORIA MOPEEDIJUHI ESMAÕPE TOIMUB ALGASTMES.

Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama sellised teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.

Juhi esmaõppe algastme koolituskursuse käigus peab õpilane läbima esmaabikoolituse.

ESMAÕPPE ALGASTME KOOLITUSE KESTUS

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb minimaalselt 24 teooriatunnile ja 12 sõidutunnile. Kursuse minimaalne kestus 4 nädalat.

JUHI KOOLITUSE LÕPETAMINE

Juhi koolitus lõpeb Õnneleid Liikluskooli õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel, mille tõendamiseks tuleb koolituse lõpus sooritada liiklusteooria- ja sõidueksam. Pärast algastme koolituse, sealhulgas esmaabi koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse registreeruda Maanteeametis riiklikule eksamile.

AM kategooria õppekava

Jätkuõpe

Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit Transpordiametis peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.  Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi. Lisaks pakume õppijale individuaalset nõustamist, mille käigus püüame leida põhjused, miks eksami sooritamine ei ole õnnestunud. Selleks, et õpetaja saaks ennast kurssi viia sinu ebaõnnestunud eksamitega, palun saada kohe pärast registreerumist oma kolm eksami protokolli ja sinu endapoolsed selgitused aadressile liikluskool@onneleid.eu.

Jätkuõppele võib registreeruda igaüks, sõltumata sellest, millise autokooli on ta varasemalt läbinud.

Lõppastme koolitus

Juhi esmaõppe lõppastme koolituse eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine. Lõppastme koolituse peab esmaõppe lõppastme raames läbima B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. Koolitusele võib registreeruda kohe pärast esmase juhtimisõiguse saamist. Koolitusele võivad tulla kõik esmase juhiloa omanikud, sõltumata sellest, millises autokoolis läbiti esmaõpe.

Lõppastme koolituse õppekava

Esmaabi koolitus

Õnneleid Liikluskooli õpilased läbivad esmaabi koolituse meie koostööpartnerite juures:

  • SA Tartu Kiirabi koolituskeskuses. Koolituskeskus asub Riia 18, Tartu. Sissepääs koolituskeskusesse on hoovi poolt.
  • Koolitusfirma Kolmas Aste OÜ. Õppeklass asub Sõpruse pst. 2, Tartu.

Kursusele registreerumine toimub ainult Õnneleid Liikluskooli kaudu.

Esmaabi kursusele võivad registreeruda ka teiste autokoolide õpilased tingimusel, et kursuse eest tasutakse ettemaksena registreerumisel.

ÕNNELEID LIIKLUSKOOL OÜ
IBAN: EE162200221060638246 (Swedbank) Selgitusse õppija nimi ja esmaabi koolitus.