Algastme libedasõidu koolitus

Algastme libedasõidu koolitus läbitakse eraldi minikursusena kolmanda mooduli lõpus. Eesmärgiks on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega.

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 2 teooriatunnile (läbitakse kolmanda mooduli lõpus) ja 1 sõidutunnile. Teooriaõppe- ja õppesõidutunni pikkus on 45 minutit.

Algastme libedasõidu harjutused viiakse läbi Õnneleid Liikluskooli koostööpartneri juures vastavalt koostöölepingule.